Niestety, nie każdy przyszły rodzic może cieszyć się radością ze szczęśliwego zakończenia ciąży. W naszym społeczeństwie, mimo zaawansowanego rozwoju medycznego nadal pojawiają się poronienia i przedwczesne porody – nie każde życie da się uratować. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 14 października 2011, rodzice mają prawo do pochówku każdego nienarodzonego dziecka bez względu na to, jak długo trwała ciąża.

Jak zorganizować pogrzeb dziecka nienarodzonego?

Pogrzeb dziecka nienarodzonego to ogromne przeżycie dla rodziców i bliskich im osób. Niestety, zorganizowanie pochówku wymaga dopełnienia pewnych formalności. Gdy płeć jest możliwa do ustalenia, rodzice z kartą martwego urodzenia wydaną przez szpital w przeciągu jednego dnia powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zostanie im wydany akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym. Nawet jeśli płeć dziecka nie jest znana, pogrzeb można zorganizować. Odbiorem ciała i organizacją oprawy pochówku może zająć się zakład pogrzebowy, odciążając przy tym rodziców. Powinni się oni udać do parafii, w której ma nastąpić pochówek, by ustalić datę pogrzebu. Prośba o religijny pochówek jest obecnie traktowana przez kościół tak samo, jak prośba o chrzest. Z tego powodu księża nie odmawiają pogrzebu nawet w przypadku dzieci nienarodzonych.

Jaki jest koszt pogrzebu dziecka nienarodzonego?

Koszt zorganizowania pochówku zależy od wielu czynników, standardowo jednak nie przekracza kosztu zwykłego pogrzebu. W końcu rodzice raczej nie decydują się na stypę i stawiają nacisk na skromną oprawę takiej ceremonii. Jeśli płeć dziecka jest znana, rodzice mają prawo do zasiłku pogrzebowego, a matka do skorzystania z urlopu macierzyńskiego ograniczonego do 56 dni. Gdy płeć jest niemożliwa do ustalenia, wyjściem są badania genetyczne, których koszt może wynieść około 500 złotych. Nie wszyscy rodzice decydują się jednak na takie wyjście – gdy płeć jest nieznana mogą zorganizować pochówek, jednak koszt pogrzebu dziecka nienarodzonego będą musieli pokryć z własnej kieszeni, gdyż przepisy nie przewidują wtedy możliwości starania się o zasiłek.