Jedną z najważniejszych, a zarazem niestety najsmutniejszych ceremonii, w jakich uczestniczyć może człowiek, jest bez większych wątpliwości ceremonia pogrzebowa. Niezależnie od tego, w czyjej ostatniej drodze uczestniczymy – nawet w wypadku, w którym nie byliśmy nazbyt związani ze zmarłym, pogrzeby same w sobie potrafią ładunkiem przygnębiającej emocji wpłynąć na każdego.

Waga samego ceremoniału jednak jest jednym – drugą zaś kwestią są jego koszta. Kwestią, której niewątpliwie warto jest być świadomym, są ceny, jakie może oferować przeciętny zakład pogrzebowy za tak istotne wydarzenie dla naprawdę każdego z nas.

Zakład pogrzebowy w Gliwicach

Funer – lista zakładów pogrzebowych

Oferta zakładów pogrzebowych

Po sprawdzeniu przykładowych cen, jakie oferują śląskie zakłady pogrzebowe (konkretnie zaś pod uwagę brane są tu Gliwice), dojść można do prostego wniosku o charakterze zależności – otóż podniosłość i waga ceremoniału zdecydowanie przekładają się na koszta, jakie należy ponieść, by przebiegł on zgodnie z przyjętą praktyką. Sumaryczne ceny za całokształt działań, jakie podejmuje zakład pogrzebowy podczas planowanego pochówku, kształtują się w granicach od 5 – 6 tys. PLN wzwyż, . Z czym więc mogą być związane tak daleko idące koszta pogrzebowe?

Nie wdając się zanadto w szczegóły, które mogą zasmucać poprzez samo czytanie o tychże – koszta okołopogrzebowe podzielić można de facto na kilka etapów. Od transportu zwłok, przez ich przechowanie w odpowiednich dla ciała warunkach chłodniczych, kosmetykę i wreszcie sam obrządek – każdy z nich związany jest z kilkusetzłotową opłatą, częstokroć rosnącą w zależności od czasu jakiego oczekujemy (każdy dzień przechowania zwłok w chłodni związany jest z dodatkową opłatą). Sumaryczny efekt kształtuje się właśnie we wspomnianym przedziale 5-6 tys. PLN – wyższe przedziały związane są z kremacją, która kosztuje dodatkowo z uwagi na konieczność zaangażowania do jej poprawnego wykonania nieco większych środków, niż podczas zwyczajnego pochówku.