Śmierć bliskiej osoby to ogromny smutek i ból dla rodziny i przyjaciół zmarłego, szczególnie jeśli była nagła i niespodziewana. Najbliżsi nie mogą jednak pozwolić sobie na zupełne zatopienie w żalu i żałobie. Śmierć wiąże się przecież z pogrzebem, który trzeba zorganizować i opłacić.

Koszty pogrzebu i kremacji

Koszt pogrzebu różni się w różnych miejscach w Polsce. Ceny w dużych miastach będą odbiegać od tych, jakie znajdziemy w mniejszych miejscowościach. Przede wszystkim ma na to wpływ sama lokalizacja – niemal każda usługa w stolicy jest nieco droższa niż taka sama w mniejszej miejscowości np. w Poznaniu.

Główny koszt pogrzebu to tzw. podstawowa usługa pogrzebowa. Zaliczamy do niej czynności wykonywane przez zakład pogrzebowy i są to przede wszystkim:
– odbiór zwłok oraz transport do chłodni – średnio 350 – 450 złotych, uzależniona głównie od dystansu do pokonania
– przygotowanie ciała do pogrzebu – mycie, czesanie, golenie, ubranie – zwykle ok. 300 złotych;
– przechowanie ciała do czasu pogrzebu (zwykle w chłodni szpitalnej/zakładu medycyny sądowej) – bez dodatkowych opłat przez 3 dni od daty zgonu i ok. 50 zł za każdą kolejną dobę.
– organizację pochówku – przewóz karawanem, kondukt pogrzebowy, ceremonia prowadzona księdza lub mistrza ceremonii, opuszczenie trumny do grobu oraz zasypanie mogiły – szacunkowy koszt to ok. 1200 – 1400 zł.

Zakłady pogrzebowe w Poznaniu

FUNER – zakłady pogrzebowe Poznań
Universum – usługi pogrzebowe Poznań

Do tych kwot należy dodać cenę trumny (od kilkuset do kilku tysięcy złotych) i koszt miejsca pochówku – na dużym, lepiej utrzymanym, ale mocno zapełnionym, będą one droższe. Lwią cześć kosztów stanowią też dodatki takie jak opłata za oprawę muzyczną, kwiaty czy nagrobek.

Koszty kremacji wbrew pozorom nie odbiegają zbytnio od pogrzebu z trumną. Ma na to wpływ głównie cena samej kremacji. Aby ją przeprowadzić, konieczna jest trumna kremacyjna (400-800 zł). Sam proces kremowania to koszt ok. 500-600 zł. Urna, w której umieszczane są prochy, jest tańsza niż trumna, choć znajdziemy modele, za które trzeba będzie zapłacić nawet kilka tysięcy złotych (kamienne lub mosiężne).

Ile kosztuje pogrzeb? Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe oszacowało średni koszt pogrzebu na kwotę od 6650 zł do nawet 16 tys. zł, a kremacji – ok. 7 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy

Rodzina zmarłego może liczyć na pomoc w postaci zasiłku pogrzebowego. Przysługuje on rodzinie zmarłego między innymi w przypadku gdy miał ustalone prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej, był ubezpieczony (również z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego), zmarł w okresie pobierania zasiłku chorobowego i wiele innych. Warto sprawdzić, czy przysługuje nam taki zasiłek. ponieważ od 1 marca 2011 roku wynosi on 4 tysiące złotych. Kwota taka pozwala na częściowe pokrycie kosztów pochówku, choć w dużych miastach zasiłek nie pokrywa nawet ich połowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może też udzielić zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest on przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej (w tym pogrzeb) osobie, która nie posiada dochodów.